Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt, en na 2018 in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (avg).

Gegevensverwerking

Alle gegevens die via onze website worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. U geeft Chocomelvin.nl het recht om u via e-mail te informeren over de producten of diensten van Chocomelvin.nl, altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Bezoekgegevens

Op de website van Chocomelvin.nl worden minimale bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is de pagina’s te optimaliseren voor onze bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Van deze gegevens wordt anoniem gebruik gemaakt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage of correctie

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u via een email een verzoek indienen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via de contactgegevens.

Aanpassing privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.